School

Tijdens het ontwikkelingsproces van een nieuwe Schoolity-methodiek zijn wij opzoek naar leerkrachten en jongerenwerkers die hun ervaringen met ons willen delen. Het gaat hier voornamelijk om hun ervaringen met het ‘voeren van dialogen’ in de klas, over hun aanpak en over hoe de leerlingen hierop hebben gereageerd. De aanpak hoeft niet succesvol te zijn geweest. Ook minder goede ervaringen bieden ons waardevolle informatie die kan helpen bij de ontwikkeling van een dergelijke methodiek.

Schoolity is daarom opzoek naar:

1. Scholen die bereid zijn een aantal leerkrachten een uurtje beschikbaar te stellen voor een dialoogsessie waarin ervaringen kunnen worden gedeeld, of
2. individuele docenten die bereid zijn een avondje op te offeren voor een bijeenkomst bij ons op locatie (te Amsterdam) om over het onderwerpt te brainstormen.

Deze oriëntatiebijeenkomsten zullen geheel (uiteraard kosteloos) door ons worden verzorgd. Ook is het mogelijk dit voor het gemak bij u op locatie te doen. Het enige wat Schoolity nodig heeft zijn de creatieve ideeën van docenten over het voeren van dialogen in de klas, en over het betrekken van de omgeving bij de school.

Bent u bereid om te helpen, of om hierover te sparren?

Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier! Is dat te formeel? Spreek ons dan aan via onze social-media kanalen. We reageren altijd!

Scholen dienen opvoedingscentra te zijn die zowel de leerling als de opvoeder helpen tot natuurlijke bloei te komen. Die bloei is waar het eigenlijk op aankomt, anders wordt scholing een louter werktuiglijk gebeuren, dat zich alleen richt op een loopbaan, op de uitoefening van een beroep.

Jiddu Krishnamurti