Onderwijs voor hoogbegaafden wordt goedkoper

By 24 mei 2017Activiteiten, Nieuws

Hoogbegaafde kinderen kunnen vanaf komend schooljaar voor veel minder geld naar school. De speciale klassen van Amos unIQ hebben de vrijwillige ouderbijdrage verlaagd.

Aanvankelijk werd er voor het speciale onderwijs dat wordt aangeboden op scholen als basisschool Poseidon op IJburg en de Nelson Mandela in Oost bijna 2000 euro aan vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 

Dat wordt nu 225 euro per jaar, iets hoger dan de gemiddelde bijdrage in de stad, maar dichterbij wat er over het algemeen wordt betaald. De bijdrage voor de speciale hoogbegaafdenklassen op gewone scholen was voor sommige ouders onbereikbaar hoog. 

De gemeenteraad kaartte de hoge bijdrage bij onderwijswethouder Simone Kukenheim aan, die vanmorgen bekend maakte dat de bijdrage is verlaagd. Volgens PvdA-raadslid Marjolein Moorman werd Amos unIQ een soort privaat onderwijs. 

Voor de hele stad

Toch was schoolbestuur Amos ook al bezig de bijdrage te verlagen, zegt schoolbestuurder Lex Polman. “We vonden het ook onwenselijk. Maar door de kleine klassen en intensieve begeleiding was het anders niet te betalen.” Na overleg met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs, dat het geld voor extra middelen op scholen verdeeld, is beslist de bijdrage omlaag te brengen. 

Amos gaat nu vanuit de middelen voor passend onderwijs de extra kosten opbrengen. Polman: “Hoogbegaafdenonderwijs is voor de hele stad belangrijk.” Ongeveer 150 kinderen met een IQ boven de 130 volgen dit speciale onderwijs bij Amos unIQ. De klassen zijn klein, er wordt ook Spaans of Chinees aangeboden en er is specialistische begeleiding voor deze kinderen met een bijzonder hoog IQ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.